Menu Close

Um okkur

ENABLE – Frumkvöðlastarfsemi minnihlutahópa NPAD-2018/10038

Þetta verkefni er á vegum Nord Plus verkefnaáætlunarinnar undir flokknum “ Fullorðinsfræðsla”. Verkefni ber heitið “ENABLE” og stendur yfir til loka árs 2020. Forsendur og markmið verkefnis: Í okkar vestrænu samfélögum má gera ráð fyrir því að sífellt fleiri verði að byggja upp eigin atvinnutækifæri og forenda þess er fyrst og fremst gott sjálftraust og öflugt tengslanet. Það er vaxandi samkeppni um hvert starf sem þú þegar er til, fjölmörg störf eru að hverfa og ný verða til, m.a. vegna tæki-, lífstíls og neyslubreytinga. Þessi framtíðarsýn þýðir breytingar og krefst annarra eiginleika og annars undirbúnings. Löng skólaganga og formleg próf eru alls ekki lengur örugg forsenda atvinnu. Í framtíð þarf sveigjanleika, aðferðafræðilega kunnáttu, tækniþekkingu, frumkvæði, gott tengslanet og sjálfstraust til þess að komast af. OECD skýrslur sl ára fjalla talsvert um þessar breytingar og hvað þurfi að gera til þess að takst á við þær. Samkvæmt þeirra niðurstöðum þarf að leggja sérstaka áherslu á frumkvæði og getu til þess að stofna og reka eigin fyrirtæki. Í þessu samhengi er sérstaklega bent á erfiða samkeppnisstöðu hinna ýmsu minnihlutahópa til þess að geta bjargað sér sjálfir í eigin rekstur. OECD tilgreinir sérstaklega hópa eins og ungt fólk (vegna skorts á reynslu ) eldri borgara 55 plús (afar stór hópur sem eru að detta út af vinnumarkaði og virðast hafa litla trú á því að þeir geti stofnað eigið fyrirtæki) fatlaðir (oft vegna ímyndar í samfélagi, lélegt sjálftraust og litið tengslanet) innflytjendur (lélegt tengslanet, tungumálaþekking og skortur á skilingi á innra skipulagi samfélags) konur (aðeins um 30 % kvenna stofna og reka eigin fyrirtæki) Þessu verkefni ENABLE eða FÆR í flestan sjó – er beint að þessum minnihlutahópum þar sem markmiðið er að sýna einstakinga sem eru að gera góða hluti, eru virknir á sínu sviði og tekst vel upp þrátt fyrir að tilheyra umræddum minnihlutahóp. Þetta verður gert með því að safna saman góðum dæmisögum frá hverju þátttökulandi. Við leitum að góðum fyrirmyndum og sýnum þær í sínu daglega umhverfi. Við tökum stutt viðtöl, myndir og myndband. Efnið verður sett á heimsíðu þátttökufyrirtækjanna í hverju land og á opinbera síðu Nord Plus þar sem það er aðgengilegt öllum sem vilja nýta sér efnið til kennslu, þjálfunar og hvatingar.

 08/2018 – 07/2020

Litháen, EDUPRO

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) Eru óhagnaðardrifin félagasamtök á sviði samfélagsþjónustu og þjálfunar. Samtökin  starfa með fjölmörgun og ólíkum hópunum þar sem megin markmiðið er ávallt að auka félagslega færni, styrkja atvinnuþátttöku og byggja upp jákvæða sjálfsmynd ásamt því að tryggja jafnrétti í velferðarsamfélagi.

Helstu hóparnir sem þau starfa með eru langtímaatvinnulausir, ungt fólk, fjölsskyldur sem eru í félagslegri áhættu og aldraðir.

Samtökin eru með  7 starfsmenn, með fjölþætta reynslu, menntun og bakgrunn, s,s, félagsráðgjafar, leiðbeinendur, kennarar sem og ýmsir verkefnisstjórar, auk fjölda sjálfboðaliða.

Hlutverk EDUPRO  er að  hanna, þróa og skipuleggja ýmiss verkefni á sviði formlegrar og óformlegar menntun og þjálfunar. Helstu verkefni þeirra tengjst lang tíma atvinnuleysi, nýsköpun starfa, aukinni félagslegri færni, jafnrétti og sterkari sjálfsmynd.

www.facebook.com/EdukaciniaiProjektai/

Gintarė Černikienė, Enable-projektin koordinaattori: gintarecernikiene@gmail.com

Ísland, Skref fyrir Skref

Skref fyrir skref, NGO er rannsóknar-og starfsþróunarfyrirtæki stofnsett 1987, í  eigu Hansina B Einarsdóttur. Fyrirtækið  er staðsett á Reykjanes GeoPark á suðvesturhorni landsins, aðeins 10 mín frá ICELANDIC International Airport Keflavik.

Við höfum yfir 30 ára reynslu í verkefnastjórnun og starfsmenntun fyrir fjölmörg fyrirtæki hérlendis auk þess höfum við ágæta reynslu í alþjóðlegu samstarfi, m.a. starfað víða í Evrópu, USA og í Indlandi.

Við höfum tekið þátt í fjölda áhugaverðra rannsókna- og þróunaverkefnum á sviði fullorðinsfræðslu með það að markmiði að hvetja fullorðið fólk til náms alla ævi.  

Við höfum hannað áhugaverðar leiðir í kennslu og þjálfun sem byggja á því að okkar námskeiðsskeiðsgestir eru fyrst og fremst virkir þátttkendur í öllu því sem gerist í kringum námið. Við þjálfun ofast innan vinnustaða og yfirleitt tekur okkar vinna nokkurn tíma. Verkefnin okkar eru ávallt hönnuð í samstarfi við stjórnendur og starfsmenn.

Við vinnum með verkefni og aðferðir sem m.a. eru byggð á hugmyndum um  Androgogy, þar sem unnið er með þekkingu og reynslu viðkomandi.

Hansína B Einarsdóttir, cand. Polit  hansina@sfsradgjof.is

Hún hefur  afar víðtæka reynslu á mörgum sviðum og hefur þróað fræðslu og rannsóknarverkefni sl. áratugi.  Hún er frumkvöðull, ekki aðeins með því að hafa stofnað sitt eigið fyrirtæki Skref fyrir skref  árið 1987, hún stofnaði einnig  og rak Hótel Glym í Hvalfirði með eiginmanni sínum, Jóni Rafni Högnsyni en þau byggðu upp og ráku hótelið saman í 10 ár. www.hotelglymur.is

Jón Rafn Högnason jonrafn@sfsradgjof.is

Síðustu 10 árin hefur hann starfað sem verkefnastjóri hjá Skref fyrir skref. Hann hefur  þróað fjölbreytt verkefni og málstofur fyrir dreifbýlisferðamenn á Íslandi og í Evrópu. Hann hefur tekið þátt í ýmsum Nord Plus og Erasmus verkefnum.

www.sfsradgjof.is    www.mindsintomatters.eu    www.t4t.yolaset.com

Finnland, Anmiro Oy

Anmiro Oy hefur reynslu af framkvæmd alþjóðlegra verkefna sem miða að því að styðja við frumkvöðla sem koma til starfa, veitendur fræðasviðs og styðja við samþættingu viðkvæmra hópa – aldraðra, farandfólks, þjóðernis minnihlutahópa, svo og að veita sérfræðiþjónustu fyrir verkefnahópa, svo sem framkvæmd og gæðastjórnun og innra / ytra mat.

Verkefni ESB hjá ANMIRO OY er að aðstoða stofnanir og fyrirtæki við fjölþjóðlega verkefnaumsókn þeirra og verkefnastjórnun. Í samræmi við það höfum við samráð við viðskiptavini okkar sem miða að því að finna samstarfsaðila í ESB verkefnum sínum ásamt því að veita undirbúningsþjónustu fyrir umsóknir. Við höfum búið til mörg árangursrík forrit fyrir ýmis EACEA – forrit og önnur forrit t.d. Interreg. Við aðstoðum líka samhæfingaraðila verkefna við verkefnisstjórnun og gæðatryggingarmál. Að lokum getum við boðið utanaðkomandi mat á verkefnum.

Fyrirtæki verkefni ANMIRO OY er að veita stuðningi í formi sérfræðiþekkingar fyrir finnsku og alþjóðlegu stofnanirnar við alþjóðavæðingu og frumkvöðlastarfsemi. Athyglisvert er að við höfum samráð við ný fyrirtæki / frumkvöðla sem stefna að því að lifa af fyrstu árin. Mikilvægara fyrir fyrirtækjasamtök en að hafa stóra stærð er að tryggja lifun fyrirtækja og / eða skuldbinda sig til að starfa á nýjum mörkuðum með þeim hætti sem er hagstætt á staðnum.

Í þessu NordPlus fullorðinsverkefni berum við ábyrgð á innra mati.

Dr. Jukka Kallio    +358403582503    kallio@phpoint.fi

Finnland, LFI ry

Hlutverk Learning for Integration ry er að stuðla að námi á tungumálum og menningarlegri næmi farandfólks, innflytjenda og flóttamanna barna og ungmenna í Finnlandi og öðrum Norðurlöndum til að auðvelda samþættingu þeirra í nýrri menningu og þróun fjölmenningarlegs samfélags. Að auki er tilgangur okkar að styðja sænskukennslu í Finnlandi.

Við höfum sterkan bakgrunn í tungumálakennslu og efnissköpun og við viljum nota þessa reynslu til að styðja verkefni okkar til að skapa málvitund með athöfnum eins og leikhópum fyrir leikskólabörn, tungumálaskiptahópum fyrir fullorðna og ókeypis tungumálanámi og rafrænt nám möguleikar fyrir alla aldurshópa. Við tökum einnig þátt í nokkrum Erasmus + og NordPlus verkefnum varðandi innflytjendamál og tungumálanám.

Marja-Liisa Helenius, Verkefnastjóri    marjaliisa@lfi.fi    www.facebook.com/LearningForIntegration

Eistland, Seiklejate Vennaskond

Seiklejate Vennaskond eru Eistnesk æskulýðs- og borgaraleg samtök sem tengja virkt ævintýra fólk saman. Við vinnum aðallega með ungu fólki, en einnig með ungmennafélögum, þjálfurum,kennurum og samtökum sem starfa á óformlegu menntasviði og símenntun. Meðlimir okkar hafa tekið þátt og skipulagt mismunandi ungmennaskipti, málstofur og námskeið varðandi jafnrétti, baráttu gegn kynþáttafordómum og útlendingahatri, mannréttindum, hreyfanleika og fólksflutningum, umhverfisvernd, heilbrigðum lífsstíl, engum hatursáróðri, flóttamönnum og öðrum málum. Sjálfboðaliðar okkar safnast saman mánaðarlega til að taka upp nýjar hugmyndir og hugsa um hvernig eigi að koma þeim í framkvæmd. Við trúum því innilega að ungt fólk í dag geti skipt sköpum og við vinnum öll í þessum tilgangi.

Fyrsta starfsemi samtakanna er frá árinu 2003 þegar starfandi ungt fólk kom saman til að skipuleggja ungmennaskipti. Eftir það hefur verið mikið um svæðisbundna starfsemi varðandi samþættingu, ævintýraferðamennsku og mismunandi áhugaverða starfsemi. Síðan 2010 hefur Seiklejate Vennaskond farið úr að vera óformleg ungmennasamtök í að vera skráð sjálfseignarstofnun.

seiklejate.vennaskond@gmail.com     https://www.facebook.com/Seiklejad.Org/

Danmörk, Com&Train

Com & Train er nýstofnað fyrirtæki sem sérhæfir sig í þjálfun í stafrænni læsi, með áherslu á að brúa bilið milli stafræna innfæddra og stafræinna innflytjenda. Bjóða upp á fullan pakka af greiningum á færni bili, afhendingu dagskrár og háþróaður færni eftir námskeið. Anna Högnadottir eigandans og Herdis Guðmundsdottir hafa báðir yfir 20 ára reynslu á sviði samskipta og stafræns læsis.

HVAÐ HÖFUM VIÐ LÆRT AF ÞESSARI VINNU VIÐ VERKEFNIÐ ENABLE?
Play Video
Play Video

Gintare Cernikiene projekto ENABLE koordinatorė, VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO)

Hansina B Einarsdóttir, framkvæmdastjóri og Jón Rafn Högnason, verkefnisstjóri frá Skref fyrir skref

Play Video
Play Video

Marja-Liisa Helenius frá Learnig for Integrations ry

Jukka Kallio og Oili Niittynen frá Anmiro Oy.

Play Video

Eleri Paatsi frá Seiklejate Vennaskond.