Meniu Uždaryti

ČIA - MES

ENABLE – Verslininkystė socialiai pažeidžiamoms grupėms NPAD-2018/10038

Projekto partnerystę sudaro 6 organizacijos (NVO, MVĮ, suaugusiųjų mokymo centrai) iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, kurios tarpusavyje dalinsis patirtimi, kaip tobulinti pažeidžiamų visuomenės grupių (moterų, jaunimo, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų ir migrantų) verslininkystės įgūdžius.

Partneriai turi patirties dirbti su įvairiomis visuomenės grupėmis: EDUPRO (Lietuva) dirba su neįgaliaisiais, Step by Step (Islandija) – su moterimis, Com&Train (Danija) – vyresnio amžiaus asmenimis, Seiklejate Vennaskond (Estija) – jaunimu, Anmiro ir Learning for integration ry (Suomija) su migrantais, kuria mokymosi platformas apie verslininkystę.

Projekte numatyti 5 partnerių susitikimai, kuriuose bus aptariamos skirtingų pažeidžiamų visuomenės grupių verslininkystės galimybės, dalinamasi gerosios patirties pavyzdžiais, darbo metodais, praktiniais įgūdžiais. Pirmiausia bus tobulinami suaugusiųjų švietėjų, mokymų vadovų įgūdžiai, kuriuos jie vėliau galėtų perduoti besimokantiesiems ir paskatinti jų verslumą.

Tiesioginiai naudos gavėjai – suaugusiųjų švietėjai, mokymų vadovai, dirbantys partnerių organizacijoje. Kiekvienam partnerių susitikimui partneriai paruoš informaciją, susijusią su konkrečios pažeidžiamos visuomenės grupės verslumo, verslo pavyzdžiais, taip pat mokysis iš kolegų. Besimokantiesiems bus sukurta mokymosi platforma, kurioje bus galima pasisemti minčių ir, galbūt, pačiam susikurti darbo vietą.
Projekto laikotarpis – 2018 m. rugpjūčio – 2020 m. liepos mėn.

Lietuva, EDUPRO

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) yra nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, kurioje dirba 7 darbuotojai (mokymų vadovai, socialiniai darbuotojai, socialinių programų koordinatoriai). Organizacija rengia, organizuoja, koordinuoja neformalaus švietimo mokymus įvairioms socialinę atskirtį patiriančioms tikslinėms grupėms, taip pat specialistams ir savanoriams.

Į veiklas įtraukiami įvairaus amžiaus suaugusieji, pradedant nuo socialinio darbo specialistų ir baigiant pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, pavyzdžiui, ilgalaikiai bedarbiai, socialinės rizikos šeimos ir jaunuoliai, senyvo amžiaus asmenys ir pan. Savo veikla EDUPRO siekia užtikrinti tikslinių grupių teisę į įvairias paslaugas, kurios įgalintų juos tobulinti savo įgūdžius ir žinias bei leistų įsitraukti į visuomenę ir darbo rinką.

www.facebook.com/EdukaciniaiProjektai/

Gintarė Černikienė, projekto ENABLE koordinatorė: gintarecernikiene@gmail.com

Islandija, Step by Step

Step by Step yra nevyriausybinė organizacija, įsteigta 1987 m. Jai vadovauja Hansina Beinarsdóttir. Organizacija yra įsikūrusi Reykjanes Geopark vietovėje (pietvakarių Islandija).

Organizacija turi daugiau nei 30 m. projektų, mokymų rengimo ir vykdymo patirtį įvairiose srityse. Daugiausia dėmesio skyrėme profesiniam, darbiniam suaugusiųjų rengimui įvairiose įmonėse. Dalyvavome įvairiuose projektuose apie suaugusiųjų švietimą siekdami prisidėti, kad žmonės suprastų mokymosi visą gyvenimą svarbą. Organizacija pirmavo Islandijoje pagal vidinių mokymų organizavimą įvairioms įmonėms. Įmonė bėgant metams keitėsi, tobulėjo ir savo mokymuose naudoja inovatyvius metodus ir dabar dirba su tiek kvalifikuotais, tiek nekvalifikuotais suaugusiaisiais .

Step by Step turi darbo su įvairiomis kultūromis Europoje, Indijoje, JAV patirties.

www.sfsradgjof.is    www.mindsintomatters.eu    www.t4t.yolaset.com

Verslininkė, projektų vadovė Hansína B Einarsdottir pastaruosius dešimtmečius yra dirbusi su įvairiomis įmonėmis kuriant edukacinius projektus, mokymus. Ji taip pat yra verslininkė, kuri ne tik vadovauja NVO, bet taip pat su vyru įsteigė savo viešbutį (www.hotelglymur.is).

Jon Rafn Högnason dirbo Islandijos viešbučiuose – vadovavo restoranui, po to maisto ir gėrimų tiekimui, turėjo savo restoraną “The Crown Chicken”, taip pat kartu su žmona įsteigė viešbutį. Pastaruosius metus yra projektų vadovas ir rengia įvairius projektus, organizuoja seminarus apie kaimo turizmą Islandijoje ir Europoje.

Hansina: hansina@sfsradgjof.is    Jon: jonrafn@sfsradgjof.is   

Suomija, Anmiro Oy

Anmiro Oy  organizacija turi tarptautinių projektų, susijusių su pradedančiaisiais verslininkais, profesinio mokymo teikėjais, įgyvendinimo patirties. Taip pat siekia padėti integruotis pažeidžiamoms visuomenės grupėms – senyvo amžiaus asmenims, migrantams, etninėms mažumoms ir kt. Teikia eksperto paslaugas įvairiuose projektuose – įgyvendinimo, kokybės valdymo ir vidinio bei išorinio vertintojo.

Anmiro Oy  ES projektų misija yra padėti organizacijoms ir verslams teikti paraiškas, įgyvendinti, koordinuoti projektus. Padedame savo klientams rasti partnerių ES projektams, taip pat padedame rengti paraiškas. Sėkmingai dirbome EACEA, Interreg programų projektuose.

Organizacijos misija – savo patirtimi teikti pagalbą Suomijos ir tarptautinėms organizacijoms tarptautiškumo ir verslumo veiklose. Konsultuojame naujas įmones, kurios siekia išgyventi pirmaisiais gyvavimo metais. Užtikrinti verslo gyvavimą ir / arba pradėti veikti naujose rinkose yra daug svarbiau nei dydis.

Šiame NORDPLUS ADULT projekte organizacija yra atsakinga už vidinį vertinimą.

Dr. Jukka Kallio    +358403582503    kallio@phpoint.fi

Suomija, LFI ry

Learning for Integration ry misija yra skatinti kalbų mokymąsi taip pat Suomijos ir kitų Šiaurės šalių kultūrinį jautrumą migrantams, imigrantams, pabėgėlių vaikams ir jaunimui siekiant palengvinti jų integraciją į naują kultūrą bei daugiakultūrės visuomenės formavimąsi. Taip pat skatiname švedų kalbos mokymąsi Suomijoje.

Turime didelę kalbų mokymo ir metodinės medžiagos rengimo patirtį, kurią pasitelkiame siekdami didinti kalbų mokymąsi per įvairias veiklas – žaidimus darželiuose, priešmokyklinėse grupėse, kalbų „apsikeitimo“ grupėse, nemokamus kalbų mokymosi išteklius ir e-mokymosi galimybes įvairaus amžiaus asmenims. Taip pat dalyvaujame keliuose Erasmus+ ir NordPlus projektuose, susijusiuose su imigracija ir kalbų mokymųsi.

Marja-Liisa Helenius, Projektų koordinatorė    marjaliisa@lfi.fi    www.facebook.com/LearningForIntegration

Estija, Seiklejate Vennaskond

Seiklejate Vennaskond yra Estijos jaunimo ir pilietinės visuomenės organizacija, jungianti aktyvius, nuotykių ištroškusius žmones. Daugiausia dirbame su jaunimu, bet taip pat ir jaunimo darbuotojais, mokymų vadovais, mokytojais ir neformalaus švietimo organizacijomis, dalyvaujančiomis mokymesi visą gyvenimą.

Mūsų nariai dalyvavo ir organizavo įvairius jaunimo mainus, seminarus ir mokymus, susijusius su lygybe, kova prieš rasizmą ir ksenofobiją, žmogaus teises, mobilumą ir migraciją, aplinkos apsaugą, sveiką gyvenimo būdą, neapykantos kalbą, pabėgėlius ir pan. Savanoriai renkasi kiekvieną mėnesį ir generuoja naujas idėjas bei galvoja, kaip jas įgyvendinti. Nuoširdžiai tikime, kad jauni žmonės gali kažką pakeisti ir nuoširdžiai to siekiame.

Organizacija veiklą pradėjo 2003 m., kai grupė jaunų žmonių susirinko ir nusprendė organizuoti jaunimo mainus. Po to buvo daug vietinių renginių, susijusių su integracija, nuotykių turizmu ir kt. 2010 m. Seiklejate Vennaskond iš neformalios jaunimo grupės tapo registruota pelno nesiekiančia organizacija.

seiklejate.vennaskond@gmail.com     https://www.facebook.com/Seiklejad.Org/

Danija, Com&Train

Com & Train yra neseniai įkurta įmonė, kuri organizuoja skaitmeninio raštingumo mokymus suaugusiesiems. Įmonė identifikuoja trūkstamus įgūdžius, rengia mokymus ir vykdo stebėseną po jų. Anna Högnadottir ir Herdis Gudmundsdottir, kompanijo įkūrėjos, turi 20 m. patirtį komunikacijos ir skaitmeninio raštingumo srityse.

KO MES IŠMOKOME ŠIAME PROJEKTE?
Play Video
Play Video

Gintare Cernikiene projekto ENABLE koordinatorė, VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO)

Hansina B. Einarsdóttir ir Jon Rafn Högnason iš Step by Step organizacijos

Play Video
Play Video

Marja-Liisa Helenius, direktorė ir projektų vadovė iš Learning for Integration ry organizacijos.

Jukka Kallio ir Oili Niittynen iš Anmiro Oy organizacijos

Play Video

Eleri Paatsi  iš Seiklejate Vennaskond organizacijos.