Menu Luk

OM OS

ENABLE – Entrepreneurskab for socialt udsatte NPAD-2018/10038

Dette konsortium består af en række nordiske / baltiske lande, der har erfaring med at arbejde med forskellige målgrupper: EDUPRO med handicappede (LT) og andre målgrupper, Step by Step (IS) med kvinder, Com&Train (DK) med seniorer, Seiklejate Vennaskond (EE) med unge mennesker, Anmiro (FI) og Learning for integration ry (FI) har erfaring med integration af migranter, oprettelse af platforme og erfaring med emnet iværksætteri.

Dette partnerskab samler 6 organisationer fra det nordiske / baltiske område for at dele bedste praksis i metoder til forbedring af iværksætterevner hos dårligt stillede voksne individer (kvinder, unge, ældre, handicappede og migranter). De partnere der deltager dækker en række sektorer: NGO’er, SMV’er, voksenuddannelsescentre.

Der vil være 5 partnermøder, hvor forskellige emneområder diskuteres, så bedste praksis kan deles, og nye færdigheder, teknikker og metoder kan læres og overføres. Disse færdigheder vil være uddannelsesmetoder, praktiske færdigheder, et kendskab til allerede oprettede virksomheder og andre aktiviteter, der kan hjælpe med at udvikle iværksætterånden hos fremtidige dårligt stillede iværksættere osv. Det er formidling af ​​disse praktiske færdigheder, som undervisere kan integrere i fremtidige aktiviteter med deres elever, der promoverer deres selvstændig beskæftigelse. De direkte modtagere vil være voksne lærere, undervisere, rådgivere, der arbejder i partnerinstitutionerne. De vil deltage i hvert møde ved at forberede et specifikt indhold som de kan dele fra deres egen organisation og lære af deres kolleger inden for hvert emneområde. De indirekte modtagere af dette partnerskab er de personer, der kommer i kontakt med dem. De vil blive introduceret til nye metoder og tilgange relateret til iværksætteri, som muligvis vil hjælpe dem til at tænke på selvstændigt arbejde.

Projektperiode: 08/2018 – 07/2020

 

Litauen, EDUPRO

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) er en ikke-statslig non-profit organisation med 7 ansatte (undervisere, socialarbejdere, koordinatorer for sociale programmer osv.), der udvikler, organiserer, koordinerer undervisning inden for uformel uddannelse til forskellige målgrupper såvel for fagfolk som frivillige.

I de uddannelsesmæssige aktiviteter er der voksne i alle aldre, alt fra fagfolk i socialt arbejde til sårbare individer og risikogrupper, f.eks. langtidsledige, familier i risikogrupper, udsatte unge mennesker, ældre osv. Gennem disse aktiviteter har organisationen som mål at sikre målgruppers rettigheder til forskellige ydelser. Dette vil give dem muligheden for at udvikle deres evner og færdigheder og derved blive en vigtigt værktøj, der hjælper dem at udvise engagement i samfundet og arbejdsmarkedet.

www.edupro.lt     www.facebook.com/EdukaciniaiProjektai/

Gintarė Černikienė, Project Manager: gintarecernikiene@gmail.com

Island, Step by Step

Sandgerdi Reykjanes Geopark Island Trin for trin, NGO er en forsknings- og uddannelsesorganisation, der blev grundlagt i 1987, ejet af Hansina Beinarsdóttir. Virksomheden er beliggende i Reykjanes Geopark i det sydvestlige Island. Organisationen har over 30 års erfaring med projektstyring og træning, inden for forskellige fagområder. Vi har lagt størst vægt på erhvervsuddannelser og WBL for voksne, der arbejder for alle slags virksomheder. I årenes løb har vi været involveret i mange forskningsprogrammer inden for voksenuddannelse og læring med det formål at få folk til at forstå vigtigheden af ​​livslang læring. Virksomheden har haft en førende position i sit arbejde med at designe træningsmoduler og peer-to-peer-programmer til forskellige virksomheder. Virksomheden har udviklet sig i årenes løb og bruger innovativ tilgang i sin træning og i implementeringen af ​​viden til at forbedre færdigheder for voksenelever, både faglærte og ufaglærte. I årenes løb har Step by Step opnået erfaring med tværkulturelt arbejde i forskellige felter overalt i Europa samt udvikling og styring af forskellige projekter i Indien og USA.

www.sfsradgjof.is    www.mindsintomatters.eu    www.t4t.yolaset.com

Iværksætter og projektleder Hansína B Einarsdottir, har en lang erfaring med at arbejde med alle typer virksomheder, udvikle uddannelsesprojekter, styre forskellige seminarer på globalt plan i løbet af de sidste årtier. Hun er iværksætter, og driver ikke kun sit NGO-uddannelses- og forskningsfirma, men startede også sit eget hotel (www.hotelglymur.is) med sin mand.

Jon Rafn Högnason som har arbejdet for flere islandske hoteller, i forskellige roller som restaurantmanager og F&B manager. Endvidere har han ejet restauranten “The Crown Chicken” og åbnede også et hotel med sin kone (www.hotelglymur.is). I de sidste år har han arbejdet som projektleder og udviklet forskellige projekter og seminarer for turisme i Island og Europa.

Hansina: hansina@sfsradgjof.is    Jon: jonrafn@sfsradgjof.is   

Finland, Anmiro Oy

Anmiro Oy har en stor erfaring i implementering af internationale projekter, der er målrettet mod at støtte iværksættere, erhvervs uddannelsesudbydere samt at støtte integration af sårbare grupper – ældre mennesker, migranter, etniske minoriteter samt yde ekspert tjenester til projekthold, såsom implementering og kvalitetsstyring og intern / ekstern evaluering.

ANMIRO OYs EU-projekt mission er at hjælpe organisationer og virksomheder i deres tværnationale projektansøgninger og projektstyring. I overensstemmelse hermed konsulterer vi vores kunder med det formål at finde partnere til deres EU-projekter samt levere ydelser til ansøgningsforberedelser. Vi har oprettet mange vellykkede ansøgninger til forskellige EACEA-programmer og andre programmer, fx Interreg. Vi hjælper også projektkoordinatorer med projektledelse og kvalitetssikringsspørgsmål. Endelig kan vi tilbyde ekstern evaluering af projekter.

ANMIRO OYs mission er at yde støtte i form af ekspertise til de finske og internationale organisationer i deres internationalisering og iværksætteraktiviteter. Især konsulterer vi nye firmaer / iværksættere, der sigter mod at skabe en succes i løbet af deres første år. At sikre virksomhedens overlevelse og / eller forpligte sig til at operere på de nye markeder på en måde, der er lokalt gunstig, er vigtigere for en forretningsorganisation end at have en stor størrelse.

I dette NordPlus Voksen-projekt er vi ansvarlige for intern evaluering.

Dr. Jukka Kallio    +358403582503    kallio@phpoint.fi

Finland, LFI ry

Learning for Integration ry har som mål at fremme indlæring af sprog og kulturel følsomhed hos tilflyttere, indvandrer- og flygtningebørn og unge i Finland og andre nordiske lande for at støtte deres integration i den nye kultur og udviklingen af et multikulturelt samfund. Derudover er vores formål at støtte svensk læring i Finland.

Vi har en solid baggrund inden for sprogundervisning og materialeudvikling, og vi vil gerne bruge denne oplevelse til at understøtte vores mission om at skabe sprogbevidsthed gennem aktiviteter som legegrupper til børnehaver, sprogudvekslingsgrupper for voksne og gratis sprogindlæringsmateriale og eLearning muligheder for alle aldre. Vi deltager også i flere Erasmus + og NordPlus-projekter omhandlende indvandring og sprogindlæring.

Marja-Liisa Helenius, Project Coordinator

Marja-Liisa Helenius, Project Coordinator    marjaliisa@lfi.fi    www.facebook.com/LearningForIntegration

Estland, Seiklejate Vennaskond

Seiklejate Vennaskond is an Estonian youth and civil society organization, which connects active adventurous people together. We work mainly with young people, but also with youth workers, trainers and teachers and organizations active in non-formal education field and lifelong learning. Our members have participated and organized different youth exchanges, seminars and training courses concerning equality, fight against racism & xenophobia, human rights, mobility and migration, environment protection, healthy lifestyle, no hate speech movement, refugees and other issues. Our volunteers gather every month to take up new ideas and think how to put them into practice. We sincerely believe that young people today can make a difference and we all work for this purpose.

First activities of the organization date back to the year 2003 when group of active young people got together to organize a youth exchange. After that there have been many local regional activities concerning integration, adventure tourism and different interest specific activities.  Since 2010 Seiklejate Vennaskond has become from non-formal youth group to a registered non-profit organization.

seiklejate.vennaskond@gmail.com     https://www.facebook.com/Seiklejad.Org/

Danmark, Com&Train

Com & Train er et nystiftet firma, der specialiserer sig i undervisning i digital literacy, med fokus på at bygge bro mellem digitale nomader og digitale immigranter. Vi tilbyder en komplet pakke med analyse af manglende digitale færdigheder, programlevering og avanceret måling efter kursets gennemførelse . Ejerne Anna Högnadottir og Herdis Gudmundsdottir har begge over 20 års erfaring inden for kommunikation og digital literacy.

REFLEKTION VIDEOER - HVAD VI HAR LÆRT OM DETTE PROJEKT
Afspil video
Afspil video

Gintare Cernikiene Enable projektkoordinator fra VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO).

 

Hansina Beinarsdóttir og Jon Rafn Högnason fra Step by Step.

Afspil video
Afspil video

Marja-Liisa Helenius, Formand og projektleder Learning for Integration ry.

Jukka Kallio og Oili Niittynen fra Anmiro Oy.

Afspil video

Eleri Paatsi fra Seiklejate Vennaskond.